Kebaikan proses kerja dalam manual prosedur kerja dan fail meja

Dengan yang demikian terdapat pekerja-pekerja yang menjalankan tugas tanpa mengetahui cara-cara bekerja dengan betul dan tidak jelas dengan bidang kuasa masing-masing. Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu. Menjadi asas penilaian keberkesanan jabatan bagi tujuan meningkatkan lagi prestasi jabatan.

Carta Organisasi Kedudukan Pegawai 5. Bagi membolehkan kerja dibuat dengan tepat dan cekap, satu cara yang sistematik perlu diwujudkan. Kelayakan masuk untuk mengikuti jurusan yang ditawarkan ditentukan oleh Bahagian Matrikulasi KPM berdasarkan kepada keputusan SPM dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

FM satu cabutan extract salah satu proses kerja atau aktiviti di dalam MPK yang patut dilakukan oleh individu itu. Biasanya pegawai- pegawai ini sukar memahami kerja baru mereka dan kerapkali mengambil masa yang panjang untuk mempelajari cara-cara menjalankan tugas.

Peruntukan kuasa dan undang-undang yang terlibat dengan tanggungjawab seseorang individu juga dimuatkan dalam FM. Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan Pegawai lain. Senarai Tugas Harian Rangkaian prosedur dan senarai semak checklist yang terdapat dalam FM adalah garis panduan langkah demi langkah yang dapat memandu setiap individu menjalankan tugas mereka dengan cekap.

FM adalah dokumen rujukan untuk setiap pegawai bagi menjalankan tugasnya setiap hari dan harus ditempatkan di meja pegawai. Didapati mereka banyak bergantung kepada pengalaman rakan-rakan yang terdahulu dan tiada satu dokumen rasmi yang menyenaraikan susunan kerja yang tertib untukdirujuk.

Biasanya pegawai- pegawai ini sukar memahami kerja baru mereka dan kerapkali mengambil masa yang panjang untuk mempelajari cara-cara menjalankan tugas. MPK dan FM mempunyai tujuan dan fokus yang berbeza.

Tanya Pesakit bagi menentukan ia tidak makan dan juga minum 6. Periksa tempat yang hendak dibedah itu bersih daripada rambut dan sebagainya 48 mbustamanIAB16 Slide Periksa Pesakit untuk menentukan ia tidak memakai barang-barang palsu dan barang kemas 5. Senarai Borang-borang Yang Digunakan Keadaan ini melambatkan penyelesaian ke atas sesuatu tugas.

Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai: Ia juga boleh dihubungi melalui laluan bandar Maran dan Jerantut ke bandar Jengka. Satu FM untuk satu jawatan. Perbezaan bagi kedua-dua dokumen ini adalah seperti dalam Rajah 2.

Satu perkara yang perlu diberi penekanan ialah Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja perlu dikaji semula dari semasa ke semasa. Boleh disediakan sama ada di sebelah petang atau sewaktu mula bekerja di sebelah pagi.

Memudahkan pihak pengurusan merancang kursus yang sesuai untuk pegawai 35 mbustamanIAB16 Slide Memastikan semua pihak yang terlibat mengambil tindakan sewajarnya dalam tempoh yang ditetapkan. Dokumen rujukan untuk setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya.

Didapati mereka banyak bergantung kepada pengalaman rakan-rakan yang terdahulu dan tiada satu dokumen rasmi yang menyenaraikan susunan kerja yang tertib untuk dirujuk. Mengurangkan arahan secara lisan. Sebagai alat pengawasan yang mudah dirujuk dalam menentukan tahap pencapaian kerjamengesan kelewatan dll.

Senaraikan jawatan pegawai yang perlu mengambil langkah ke atas langkah-langkah yang berkenaan. Untuk tujuan ini FM dirangka khusus untuk memberikan panduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiap hari. Alat semakan terhadap perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian sebelum diteliti atau diluluskan.MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) & FAIL MEJA (FM) DR NURUL FAHIZHA FAHIMI Kuasa Dan Hubungan Kerja Dalam FM Dapat menjelaskan tugas dan tanggungjawab seseorang pegawai.

Memudahkan pihak pengurusan merancang kursus yang sesuai untuk pegawai Memudahkan pegawai menguruskan tugas yang dipertanggung. MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA Bersama Fasilitator Anda MOHD SOBRI BIN LOMAN a MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA Satu Alat Pengurusan.

Manual Prosedur Kerja - MPK dan Fail Meja - FM bukanlah satu perkara baru. Garis panduan untuk menyediakan Manual prosedur kerja dan fail meja- authorSTREAM Presentation. KEBAIKAN MPK/FM Merekodkan prosedur dan peraturan kerja sebagai rujukan rasmi. Keseragaman sistem / kaedah kerja. dalam proses kerja Aliran Pilihan/keputusan (decision making) Tindakan serentak Penyambung 21.

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menyedia Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja; b) Memberi peluang kepada peserta-peserta untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja; c) Membolehkan peserta /5(15).

MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA 1. PENGENALAN meluluskan tindakan dan senarai undang-undang dan peraturan yang berkaitan perlu disertakan dalam proses kerja. Bagi menyediakan proses kerja, tindakan seperti berikut perlu dilaksanakan: a. Kebaikan MPK Dan FM. Uploaded by. Rizza Anne Yahya.

/5(4). FORMAT FAIL MEJA & SENARAI SEMAK. SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL MEJA. Nama: Bahagian: BIL KRITERIA Proses Kerja bagi Setiap Aktiviti 8.

Carta Aliran Kerja 9. Senarai Semak c. Membantu dalam Mesyuarat Piagam Pelanggan KKR dan Bahagian yang diadakan 4 kali setahun yang dipengerusikan oleh Setiusaha.

Download
Kebaikan proses kerja dalam manual prosedur kerja dan fail meja
Rated 5/5 based on 16 review